Sosyal-hizmet Haber Girişi: 20.04.2022 - 22:13, Güncelleme: 20.04.2022 - 22:13

Sosyal hizmetler ne iş yapar?

 

Sosyal hizmetler ne iş yapar?

Sosyal hizmetler nedir? Sosyal hizmetler ne iş yapar? Sosyal hizmetlerin tanımı nedir? Sosyal hizmetin kavramsal yapısı nedir? Sosyal hizmetin ilkeleri nelerdir?
  Sosyal hizmet denildiğinde, amiyane bir tanımla bir başkasına sosyal yönden yardım ve katkı sağlama anlaşılmaktadır. Mesleki anlamda sosyal hizmetler ise uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu (IFSW 2000,1) yaptığı tanım; ‘’sosyal hizmet insanların iyilik halini geliştirmek amacıyla sosyal değişimi, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi ve insanların güçlendirilmesini ve özgürleştirilmesini teşvik eder. İnsan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak insanların çevreleri ile ilişkiye girdiği noktalara müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkeleri sosyal hizmetin temelidir.’’ 2014 yılında uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu ve uluslararası sosyal hizmet okulları federasyonunun sosyal hizmetin tanımını revize etme ihtiyacı duydu. Değişen sadece bir mesleğin tanımı değil, aynı zamanda bir paradigmaydı.  (IFSW 2014) tanımı; ( Sosyal değişme ve kalkınmaya, sosyal kaynaşmaya, insanların özgürleşmeleri ve güçlendirilmesine aracılık eden uygulama temelli bir meslek ve disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve çeşitliliğe saygı sosyal hizmet için temel teşkil eder. Sosyal hizmetin, sosyal bilimlerin ve beşeri bilimlerin teorilerine ve yerel bilgiye dayanmak suretiyle sosyal hizmet, yaşamdaki güçlüklere işaret etmek ve iyilik halini geliştirmek üzere insanları ve yapıları bir araya getirir.)   Tanımda hiç tartışmasız bir uygulama temelli aynı zamanda bir akademik bir disiplin ve meslektir. Peki, bu nasıl bir uygulamalı bir disiplin ve meslektir. ‘Sosyal değişimi, gelişimi ve kalkınmayı, sosyal uyumu, insanların özgürleşmeleri ve güçlendirilmesini destekleyen bir meslek ve disiplindir. Tanımın 2.ayagında sosyal hizmetin merkezinde yer alan ilkelerden bahsetmektedir. Sosyal adalet, İnsan hakları, Kolektif sorumluluk, Farklılıklara saygı bu mesleğin merkezinde yer almıştır. Tanımın 3. Ayağında mesleğin bilgi gövdesine vurgu yapmaktadır. Sosyal bilimlerden, beşeri bilimlerden yerel bilgilerden faydalanmak. Dolaysıyla bu bilgi temeline dayanarak sosyal hizmet, yaşamdaki güçlüklere işaret etmek ve iyilik halini geliştirmek üzere insan ve yapıları bir araya getirmektir. Sosyal hizmet toplumun farklı kesimlerinden, farklı yaşan durumlarından gelen, farklı riskler nedeniyle koruma ve bakım gereksinimi olan bireylere, çevresi içinde birey odaklı çalışan bir disiplindir. Bireyi biyo pisko sosyal ve kültürel bir varlık olarak kabul eder. Ve bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Dolaysıyla hizmet sunumunda diğer meslek ve disiplinlerle işbirliği yaparak ekip çalışması gerçekleştirir. Sosyal hizmetler birey ve ailelerin kendi bünyelerinden kaynaklanan veya çevresel sistemlerden kaynaklanan veya kontrolleri dışında oluşan maddi ve manevi sosyal yoksunlukların giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal risklerin önlenmesi, çözümlenmesine hayat standartlarının iyileştirilmesi için sistemli programlar bütünüdür. Sosyal hizmetlerin temel sorunsalı, insan ve toplumun değişmesi ve gelişmesidir. Sosyal hizmetin kavramsal yapısı bu sorunsala özgü bütünlüğü ve çok yönlülüğü içerir. İnsanın ve toplumun değişmesine ilişkin temel sorunları belirleme, açıklama ve çözme çabasıdır. Dolaysıyla sosyal hizmet uygulamaların odağı, insan ve kaynak sistemler arasındaki etkileşim ve bağlantılar ile birey ve kaynak sistemlerin işlevselliğinde karşı karşıya kalınan sorunlardır. Dolaysıyla sosyal hizmetler insanların yaşam amaçlarını, özlemlerini, değerlerini gerçekleştirme becerilerini ve stresle baş etmelerini, problem çözme yeteneklerini etkileyen etmenlerle uğraşır. Sosyal hizmet insan kaynağı geliştirmeyi ve bu kaynağı tam olarak kullanabilir hale getirmeyi amaçlayan, kişi, aile ve toplulukların yaşamlarında olumlu değişim sağlayan ve bir biriyle bağlantılı evrensel değerleri, kurumları ve uygulamaları olan bir sistemdir. Özetle sosyal hizmetler insanların bedensel ve ruh sağlığını bozan, yoksunluk yaratan ve anti sosyal davranışlara yol açan sosyoekonomik durumları çözmek için toplumsal güçleri harekete geçirmeye çalışan, konu olarak insanı ele alan ve onun korunmasında- geliştirilmesine yönelik etkinlikler olarak ifade edilir. Sosyal hizmetin temel müdahale alanı, imkansızlıklar içinde yaşama tutunmaya çalışan, kapasiteleri ölçüsünde tüm girişimlerine rağmen bir türlü toplumsal sisteme tutunamayan iyilik hallerinden söz edilemeyecek ve risk altında yaşayan ihtiyaç sahibi kitlelerdir. Sosyal Hizmet, her ülkenin sosyo-ekonomik koşulları ve gelişmişlik derecesiyle bağlantılı olarak farklı uygulama yöntemlerine sahiptir. Dolaysıyla sosyal hizmetler toplumda yaşayan kişilerin refahı ile içinde bulundukları toplumun refahı arasında denge kurmaya kişi, grup ve toplulukların toplumsal, zihinsel ve fiziksel olarak mümkün olan en yüksek refah düzeyine erişmelerini sağlamaktır. Sosyal hizmetler bu tür işlemlerini sosyal çalışmacı ve sosyal çalışma görevlilerince yerine getirmektedir. Peki, sosyal çalışmacı kimdir. Genellikle insanlara sıkıntı ve problem yaratan, insanın işlevselliğini aksatan, yaşamın zenginleşmesini engelleyen çevresel faktörlerle ilgilenir. Bireyin toplumsal sorumluluğunu yerine getirmede tıkanıklar olduğunda bunları ortadan kaldırmak ve bireyi yeniden topluma tekrar kazandırmak amacıyla mesleki müdahalede bulunur. Bunu niçin gerekli olan eğitici-destekleyici ve tedavi edici yönde çalışmalar yapan kişidir.                                                                                                                                                                             AYVAZ AGA
Sosyal hizmetler nedir? Sosyal hizmetler ne iş yapar? Sosyal hizmetlerin tanımı nedir? Sosyal hizmetin kavramsal yapısı nedir? Sosyal hizmetin ilkeleri nelerdir?

 

Sosyal hizmet denildiğinde, amiyane bir tanımla bir başkasına sosyal yönden yardım ve katkı sağlama anlaşılmaktadır. Mesleki anlamda sosyal hizmetler ise uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu (IFSW 2000,1) yaptığı tanım;

‘’sosyal hizmet insanların iyilik halini geliştirmek amacıyla sosyal değişimi, insan ilişkilerinde sorun çözmeyi ve insanların güçlendirilmesini ve özgürleştirilmesini teşvik eder. İnsan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak insanların çevreleri ile ilişkiye girdiği noktalara müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkeleri sosyal hizmetin temelidir.’’

2014 yılında uluslararası sosyal hizmet uzmanları federasyonu ve uluslararası sosyal hizmet okulları federasyonunun sosyal hizmetin tanımını revize etme ihtiyacı duydu. Değişen sadece bir mesleğin tanımı değil, aynı zamanda bir paradigmaydı.  (IFSW 2014) tanımı;

( Sosyal değişme ve kalkınmaya, sosyal kaynaşmaya, insanların özgürleşmeleri ve güçlendirilmesine aracılık eden uygulama temelli bir meslek ve disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve çeşitliliğe saygı sosyal hizmet için temel teşkil eder. Sosyal hizmetin, sosyal bilimlerin ve beşeri bilimlerin teorilerine ve yerel bilgiye dayanmak suretiyle sosyal hizmet, yaşamdaki güçlüklere işaret etmek ve iyilik halini geliştirmek üzere insanları ve yapıları bir araya getirir.)

  Tanımda hiç tartışmasız bir uygulama temelli aynı zamanda bir akademik bir disiplin ve meslektir. Peki, bu nasıl bir uygulamalı bir disiplin ve meslektir. ‘Sosyal değişimi, gelişimi ve kalkınmayı, sosyal uyumu, insanların özgürleşmeleri ve güçlendirilmesini destekleyen bir meslek ve disiplindir. Tanımın 2.ayagında sosyal hizmetin merkezinde yer alan ilkelerden bahsetmektedir.

Sosyal adalet,

İnsan hakları,

Kolektif sorumluluk,

Farklılıklara saygı bu mesleğin merkezinde yer almıştır.

Tanımın 3. Ayağında mesleğin bilgi gövdesine vurgu yapmaktadır. Sosyal bilimlerden, beşeri bilimlerden yerel bilgilerden faydalanmak. Dolaysıyla bu bilgi temeline dayanarak sosyal hizmet, yaşamdaki güçlüklere işaret etmek ve iyilik halini geliştirmek üzere insan ve yapıları bir araya getirmektir.

Sosyal hizmet toplumun farklı kesimlerinden, farklı yaşan durumlarından gelen, farklı riskler nedeniyle koruma ve bakım gereksinimi olan bireylere, çevresi içinde birey odaklı çalışan bir disiplindir. Bireyi biyo pisko sosyal ve kültürel bir varlık olarak kabul eder. Ve bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Dolaysıyla hizmet sunumunda diğer meslek ve disiplinlerle işbirliği yaparak ekip çalışması gerçekleştirir. Sosyal hizmetler birey ve ailelerin kendi bünyelerinden kaynaklanan veya çevresel sistemlerden kaynaklanan veya kontrolleri dışında oluşan maddi ve manevi sosyal yoksunlukların giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal risklerin önlenmesi, çözümlenmesine hayat standartlarının iyileştirilmesi için sistemli programlar bütünüdür.

Sosyal hizmetlerin temel sorunsalı, insan ve toplumun değişmesi ve gelişmesidir. Sosyal hizmetin kavramsal yapısı bu sorunsala özgü bütünlüğü ve çok yönlülüğü içerir. İnsanın ve toplumun değişmesine ilişkin temel sorunları belirleme, açıklama ve çözme çabasıdır. Dolaysıyla sosyal hizmet uygulamaların odağı, insan ve kaynak sistemler arasındaki etkileşim ve bağlantılar ile birey ve kaynak sistemlerin işlevselliğinde karşı karşıya kalınan sorunlardır. Dolaysıyla sosyal hizmetler insanların yaşam amaçlarını, özlemlerini, değerlerini gerçekleştirme becerilerini ve stresle baş etmelerini, problem çözme yeteneklerini etkileyen etmenlerle uğraşır.

Sosyal hizmet insan kaynağı geliştirmeyi ve bu kaynağı tam olarak kullanabilir hale getirmeyi amaçlayan, kişi, aile ve toplulukların yaşamlarında olumlu değişim sağlayan ve bir biriyle bağlantılı evrensel değerleri, kurumları ve uygulamaları olan bir sistemdir. Özetle sosyal hizmetler insanların bedensel ve ruh sağlığını bozan, yoksunluk yaratan ve anti sosyal davranışlara yol açan sosyoekonomik durumları çözmek için toplumsal güçleri harekete geçirmeye çalışan, konu olarak insanı ele alan ve onun korunmasında- geliştirilmesine yönelik etkinlikler olarak ifade edilir. Sosyal hizmetin temel müdahale alanı, imkansızlıklar içinde yaşama tutunmaya çalışan, kapasiteleri ölçüsünde tüm girişimlerine rağmen bir türlü toplumsal sisteme tutunamayan iyilik hallerinden söz edilemeyecek ve risk altında yaşayan ihtiyaç sahibi kitlelerdir.

Sosyal Hizmet, her ülkenin sosyo-ekonomik koşulları ve gelişmişlik derecesiyle bağlantılı olarak farklı uygulama yöntemlerine sahiptir. Dolaysıyla sosyal hizmetler toplumda yaşayan kişilerin refahı ile içinde bulundukları toplumun refahı arasında denge kurmaya kişi, grup ve toplulukların toplumsal, zihinsel ve fiziksel olarak mümkün olan en yüksek refah düzeyine erişmelerini sağlamaktır. Sosyal hizmetler bu tür işlemlerini sosyal çalışmacı ve sosyal çalışma görevlilerince yerine getirmektedir. Peki, sosyal çalışmacı kimdir. Genellikle insanlara sıkıntı ve problem yaratan, insanın işlevselliğini aksatan, yaşamın zenginleşmesini engelleyen çevresel faktörlerle ilgilenir. Bireyin toplumsal sorumluluğunu yerine getirmede tıkanıklar olduğunda bunları ortadan kaldırmak ve bireyi yeniden topluma tekrar kazandırmak amacıyla mesleki müdahalede bulunur. Bunu niçin gerekli olan eğitici-destekleyici ve tedavi edici yönde çalışmalar yapan kişidir.

                                                                                                                                                                            AYVAZ AGA

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.